PANEL ZGŁOSZENIOWY - AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA
Witamy w panelu rejestracyjnym Akademii Przedszkolaka

Poniżej oddajemy w Państwa ręce panel zgłoszeniowy Akademii Przedszkolaka. Panel podzielony jest na dwie części. TYDZIEŃ A (kolor niebieski) oraz TYDZIEŃ B (kolor zielony). Przypominamy że każda Placówka może zgłosić maksymalnie dwie grupy liczące do 25 dzieci. Istnieje pełna dowolność przy zgłaszaniu grupy jeśli chodzi o tydzień w którym dzieci mają brać udział w zajęciach. Można obie grupy zgłosić w tygodniu A lub tygodniu B, można też jedną grupę zgłosić w jednym tygodniu, drugą w drugim.

Sama rejestracja nie powinna powodować żadnych problemów, wystarczy odnaleźć wybrany termin w panelu zgłoszeniowym i po naciśnięciu odpowiedniego przycisku wypełnić formularz. Oczywiście prosimy w tabeli zbiorczej o sprawdzenie dostępności wybranego dnia i godziny zajęć. Jeśli dwie lub więcej placówki będą równocześnie wysyłać formularz zgłoszeniowy, miejsce zostaje zarezerwowane dla zgłoszenia które pierwsze trafi na nasz serwer.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo automatycznie na podany adres e-mail jego kopię. Jeśli wszystko odbyło się prawidłowo, do 5 min. nazwa Państwa przedszkola powinna pojawić się w Tabeli Zbiorczej Akademii Przedszkolaka umieszczonej na stronie rejestracyjnej.

Prosimy o jednokrotne wypełnianie formularza zgłoszeniowego dla danej grupy.

Wypełnianie większej ilości formularzy na jeden termin nie spowoduje zamieszczenia nazwy Państwa przedszkola w Tabeli Zbiorczej programu.

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia przez MOS Kraków Zachód, otrzymacie Państwo e-mail od naszej placówki z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w programie Akademii Przedszkolaka.

Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, gdyż zawarte w nim informacje pozwolą dokończyć zapis Państwa przedszkola

Jeśli wypełnicie Państwo wszystkie warunki prawidłowej rejestracji i wystąpią problemy natury informatycznej prosimy o kontakt telefoniczny: 698 110 001 

Inne zapytania związane z organizacją zajęć programu Akademia Przedszkolaka prosimy kierować pod numer telefonu naszej Placówki: 12 4221 221

część 1 - TYDZIEŃ A
Poniżej przedstawiamy tabelę zbiorczą zgłoszonych placówek oraz panel zgłoszeniowy programu Akademia Przedszkolaka dla Tygodnia A. Prosimy przed dokonaniem zapisu o sprawdzenie dostępności wybranego terminu w poniższej tabeli.
 
Jeśli wybrany termin jest wolny, prosimy o przejście do panelu zgłoszeniowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail jego kopię oraz do 5 min. po prawidłowym zgłoszeniu placówki, nazwa Państwa przedszkola powinna pojawić się w Tabeli Zbiorczej Akademii Przedszkolaka.
 
Prosimy jednocześnie o zapamiętanie numeru zapisanej grupy. Numer ten jest unikalny dla każdej grupy. Pozwala na szybkie ustalenie tygodnia, dnia i godziny zajęć. Kontaktując się z naszą placówką prosimy zawsze o podawanie tego numeru
część 2 - TYDZIEŃ B

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zbiorczą zgłoszonych placówek oraz panel zgłoszeniowy programu Akademia Przedszkolaka dla Tygodnia B. Prosimy przed dokonaniem zapisu o sprawdzenie dostępności wybranego terminu w poniższej tabeli.

 

Jeśli wybrany termin jest wolny, prosimy o przejście do panelu zgłoszeniowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo na podany adres e-mail jego kopię oraz do 5 min. po prawidłowym zgłoszeniu placówki, nazwa Państwa przedszkola powinna pojawić się w Tabeli Zbiorczej Akademii Przedszkolaka. 
Prosimy jednocześnie o zapamiętanie numeru zapisanej grupy. Numer ten jest unikalny dla każdej grupy. Pozwala na szybkie ustalenie tygodnia, dnia i godziny zajęć. Kontaktując się z naszą placówką prosimy zawsze o podawanie tego numeru