AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

O PROGRAMIE

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Zachód oraz Wydział Sportu UMK zapraszają wszystkie placówki przedszkolne znajdujące się na terenie Gminy Miejskiej Kraków do udziału w bezpłatnym programie Akademia Przedszkolaka. Program skierowany jest  do najmłodszych mieszkańców Krakowa, dzieci w wieku 5 – 6 lat z oddziałów przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Jest to już kolejna edycja zajęć dla przedszkoli którą realizuje MOS Kraków Zachód. Głównym celem programu jest kształtowanie i rozwijanie od najmłodszych lat zainteresowania systematyczną aktywnością ruchową. Jako ośrodek sportowy staramy się na zajęciach podnosić poziom sprawności fizycznej dzieci oraz kształtować w nich postawy pro-zdrowotne. Jednocześnie chcemy poszerzyć dostęp krakowskich placówek przedszkolnych do zorganizowanych i profesjonalnie prowadzonych form aktywności ruchowych.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Program Akademii Przedszkolaka realizujemy w Małej Hali TAURON ARENA KRAKÓW przy ul. Stanisława Lema 7 w terminie: od 10 września 2018 do 19 czerwca 2019 w cyklu zajęć szkolnych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 14.00 z wyłączeniem dni świątecznych lub dni zarezerwowanych dla operatora hali. Terminy zajęć dla wszystkich grup można sprawdzić w kalendarzu umieszczonym poniżej.

Program Akademii Przedszkolaka przewidziany jest dla 100 grup ćwiczebnych, podzielonych i uczęszczających na zajęcia co dwa tygodnie.

TYDZIEŃ A – kolor niebieski – grupy od 001 do 050 / TYDZIEŃ B – kolor zielony – grupy od 051 do 100.

Zajęcia zaczynają się codziennie o pełnej godzinie: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 i trwają 45 min. Na każdej godzinie przyjmujemy dwie grupy przedszkolne.

TAK JEST NA ZAJĘCIACH

JAK SIĘ ZAPISAĆ DO PROGRAMU

Zgłoszenia do programu może dokonać dyrektor lub nauczyciel placówki przedszkolnej wyłącznie przez panel rejestracyjny zamieszczony na stronie www.mos-zachod.pl, który będzie aktywny od 28.05.2018 od godziny 9.00, aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Placówka może zgłosić maksymalnie dwie grupy liczące do 25 dzieci. Istnieje pełna dowolność przy zgłaszaniu grup, można obie grupy zgłosić w tygodniu A lub tygodniu B, można też jedną grupę zgłosić w jednym tygodniu, drugą w drugim.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie Państwo automatycznie na podany adres e-mail jego kopię. O zapisaniu przedszkola na wybrany termin decyduje kolejność spływania formularzy na nasz serwer. Jeśli wszystko odbyło się prawidłowo, do 5 min. nazwa Państwa przedszkola powinna pojawić się w Tabeli Zbiorczej Akademii Przedszkolaka umieszczonej na stronie rejestracyjnej.

Po sprawdzeniu poprawności zgłoszenia przez MOS Kraków Zachód, otrzymacie Państwo e-mail od naszej placówki z potwierdzeniem rezerwacji miejsca w programie Akademii Przedszkolaka. Prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią, gdyż zawarte w nim informacje pozwolą dokończyć zapis Państwa przedszkola.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy osoby, które zgłaszają placówkę o zapoznanie się z treścią poniżej podanych regulaminów.

 

Poniżej przedstawiamy gotowe wzory list, które wypełnione należy dostarczyć na pierwsze zajęcia. Pierwszy wzór to lista uczestników zajęć zgłoszonych do Akademii Przedszkolaka, drugi to imienna lista obecności.

 

 

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania programu Akademia Przedszkolaka uzyskacie Państwo w biurze Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Kraków Zachód pod nr tel: 12 4221221